Kontakt

BRF Styrelse

Ordförande:

Birger Rydback
Jerker Andersson
Fredrik Ljungberg

073-9565117
073-5519323
070 4854059

ordforande@ingmarsobyn.se

 

styrelsen@ingmarsobyn.se

Valberedning

Ordförande:

Perry Karlsson

Trädgård

Ansvarig:

Susanne Filipson

Felanmälan

Kontakt 1:
Kontakt 2:

Fredrik Ljungberg
Birger Rydback

070-4854059
073-9565117

ADRESSER MM

Besöks- och paketadress:
Brevpostadress:
Fakturaadress:
E-post fakturadress:

Organisationsnummer:

Ingmarsöbyns BRF, Femsundsvägen, 130 25 Ingmarsö
Ingmarsöbyns BRF, Box 60, 130 25 Ingmarsö
Kund-id FRX1360, FE 301, 105 69 Stockholm
inbox.lev.471540@arkivplats.se

769618-2463