Underhåll av din bostad

Ombyggnationer
Vid alla större ombyggnader samt tillbyggnader av t ex altan krävs att en ritning lämnas till styrelsen för godkännande innan arbetet påbörjas.

Om det gäller arbeten som medför en säkerhetsrisk, t ex vid en vedkamininstallation behöver föreningen kopior på sotarens godkännande av installationen.

Om du t ex vill ta bort en vägg, krävs att du som bostadsrättsinnehavare ska uppvisa ett intyg till styrelsen. Intyget ska vara utställt av en sakkunnig som intygar om väggen är bärande eller ej.  Om väggen är bärande, ska sakkunnig beskriva hur arbetet ska utföras för att fastigheten inte ska ta skada.

Brandvarnare
För dig och dina grannars säkerhet åligger det dig att ha minst en fungerande brandvarnare.

Du som boende ansvarar för att att testa funktionen några gånger per år, byta batteri varje år och byta ut brandvarnaren efter 10 år.

Rensning av avlopp i kök och badrum
Som lägenhetsinnehavare är det din uppgift att rensa dina vattenlås i badrum och kök.

Titta på filmerna nedan om du är osäker på hur du gör. Ditt avlopp/golvbrunn ser kanske inte exakt ut som på filmen, men principen är densamma.

Klicka här för att se en film om hur du rensar ett vattenlåset till ditt tvättställ.

Klicka här för att se en film om hur du rensar vattenlåset i köket.

Klicka här för att se en film hur du rengör din golvbrunn.