Vatten

Vi får vårt vatten från Storträsk via en egen ledning. Allt vatten renas i flera steg innan det kommer ut i din kran.

Avloppsvattnet tar vi själva omhand i vår egen reningsanläggning.

Lite stilstudier under rengöringen av mottagningstanken för sjövatten, Maj 2020.