Sopor och kompost

Sopor

De gröna soptunnorna är avsedda för dina hushållssopor. Tidningar och glas sorterar du i återvinningskärlen vid södra och norra bryggorna.

Fyll inte säckarna för mycket, de blir för tunga och dessutom omöjliga att bära.

Tänk på att aldrig lägga i något som kan vara vasst och gå igenom säcken.

Kompost

Kompostera allt ditt matavfall, det är enkelt. Vi får energirik jord till våra odlingar och det blir mindre i sopsäckarna att köra bort.

Ni kan antingen lägga komposten direkt i tunnorna eller använda bruna papperspåsar. Påsar finns att hämta gratis i de flesta matbutiker på fastlandet.